Renunţă
Rezultate: 1 - 50 din 401

Nr.
ord.
Fotografie
1 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Pictură de șevalet Interior cu personaje Dimitrescu, Ștefan Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 17
2 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Pictură de șevalet Tăietori de lemne Iser, Iosif Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 23
3 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Desen Familie Bărbulescu, Ion (B'Arg) Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 39
4 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Desen Școlari la țară Bărbulescu, Ion (B'Arg) Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 40
5 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Desen Copii Bărbulescu, Ion (B'Arg) Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 42
6 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București Guașă Peisaj de iarnă cu copii Bărbulescu, Ion (B'Arg) Artă plastică 3097/12.06.2023
Fond
Poziția 43
7 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București pictură de șevalet Într-o curte la Contrexéville Aman, Theodor Artă plastică 2980/17.05.2023
Tezaur
Poziția 3
8 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București pictură de șevalet Slujba Învierii la Stavropoleos Aman, Theodor Artă plastică 2980/17.05.2023
Fond
Poziția 4
9 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București compoziție Moșii Vechi Pan (Pandele), Ioanid Artă plastică 2974/16.05.2023
Fond
Poziția 3
10 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București pictură de șevalet Portretul Elenei Cuza Aman, Theodor Artă plastică 2971/16.05.2023
Tezaur
Poziția 10
11 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București peisaj Scenă de iarnă Camil Ressu Artă plastică 2970/16.05.2023
Fond
Poziția 13
12 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu carte poștală documentară Bistrița. Stradă din oraș Editura Botschar Istorie 2944/11.05.2023
Fond
Poziția 9
13 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț carte veche [Catavasiariu tălmăcit pre limba rumânească cu multe trebuincioasă cântări acum tipărit…] [Cu blagoslovenia prea Sfințitului Mitropolit al Moldovlahiei chiriu chir Nechifor, cu toată cheltuiala a iubitoriului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Rădăuțului chir Varlam] Carte veche și manuscris 2618/01.02.2023
Tezaur
Poziția 34
14 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț carte veche Epitoma ton Theion dogmaton adecă Arătare sau Adunare pre scurt a Dumnezeeștilor Dogme ale credinții alcătuită de <…> Athanasie de la Paras ce au fost dascăl în Ostrovul Hiu și Întrebările cu răspunsurile cele teologhicești ale Sf. Athanasie celui Mare s-au tălmăcit acum din limba elinească întru aceasta a noastră românească prin oserdia și silința iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Argeș chiriu Iosif; și cu blagoslovenia prea osfințitului <...> Mitropolit al Moldaviei Veniamin Carte veche și manuscris 2618/01.02.2023
Tezaur
Poziția 88
15 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București fotografie format carte-de-visite Zoe Rioșanu (Porumbaru) Mandy, Franz Istorie 3484/10.11.2022
Fond
Poziția 38
16 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București fotografie sepia Mihai și Costică A. Catargi Jules Marie Istorie 3484/10.11.2022
Fond
Poziția 69
17 Muzeul Național Brătianu - ȘTEFĂNEȘTI Argeș fotografie Fotografie care îi reprezintă pe Ion I.C. Brătianu și Sabina Brătianu, copii Franz Duschek Istorie 3406/10.10.2022
Fond
Poziția 61
18 Muzeul „Casa Mureșenilor” - BRAȘOV Brașov scrisoare Groza Elena către mama sa, Mureșianu Sevastia Groza, Elena Documente 3404/10.10.2022
Fond
Poziția 27
19 Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - BISTRIȚA Bistrița-Năsăud icoană pe lemn Icoană Prăznicar: Intrarea în Ierusalim; Floriile   Etnografie 3402/10.10.2022
Fond
Poziția 42
20 Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - BISTRIȚA Bistrița-Năsăud icoană pe sticlă Iisus Hristos si Sf. Ioan copii anonim Etnografie 3402/10.10.2022
Fond
Poziția 63
21 Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - BISTRIȚA Bistrița-Năsăud icoană pe sticlă Prohodul Domnului/Iisus și Sfantul Ioan copii   Etnografie 3402/10.10.2022
Fond
Poziția 70
22 Muzeul Național al Literaturii Române - IAȘI Iași scrisoare Scrisoare adresată de Alexandru Grigore Suțu copiilor Alexandru Grigore Suțu Istorie 3356/26.09.2022
Fond
Poziția 13
23 Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași Iași carte veche [Mineiul luna lui Septemvrie carele s-au tipărit acum întâi rumâneaște, în zilele Prealuminatului Domn, Io Alexandru Ipsilant Voevod ] [Cu blagoslovenia Preasfințitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, Prin nevoința și tâlmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, Episcopul Râmnicului] Carte veche și manuscris 3319/09.09.2022
Fond
Poziția 19
24 Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași Iași carte veche Octoih sau paraclitichi carele acum... s-au tipărit... în vreme stăpânirii ...Imperator a toată Rossiia Alexandru Pavlovici cu blagoslovenia ...prea osfințitului mitropolit...Gavriil, fiind mitropolit Valahiei prea sfințitul chir Ignatie proin Artis cu bunăvoința prea osfințitul episcop al Râmnicului chir Nectarie, prin osârdia la îndreptarea tălmăcirii și cu toată chieltuiala a smeritului episcop al Argeșului Iosif Carte veche și manuscris 3319/09.09.2022
Fond
Poziția 41
25 Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași Iași carte veche Epitoma ton Theion dogmat on adecă Arătare sau Adunare pre scurt a Dumnezeeștilor Dogme ale credinții s-au tălmăcit acum din limba elinească întru aceasta a noastră românească prin oserdia și silința iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Argeș chiriu Iosif și cu blagoslovenia prea osfințitului ... Mitropolit al Moldaviei Veniamin Carte veche și manuscris 3319/09.09.2022
Fond
Poziția 47
26 Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași Iași carte veche Noul Testament adecă așezământ care acum cu acest chip dupre izvoadele grecești ceale vechi scrise cu mâna s-au tipărit în zilele Prea înălțatului nostru domn Scarlat Alexandru Calimah voievod cu blagoslovenia Preasfințitului...Mitropolit al Moldaviei... Veniamin... prin osârdia... Arhimandrit chir Silvestru, întru a căruia vreme s-au început și... Arhimandrit chir Ilarie întru a căruia vreme s-au săvârșit Carte veche și manuscris 3319/09.09.2022
Fond
Poziția 67
27 Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași Iași carte veche Epitoma ton Theion dogmat on adecă Arătare sau Adunare pre scurt a Dumnezeeștilor Dogme ale credinții s-au tălmăcit acum din limba elinească întru aceasta a noastră românească prin oserdia și silința iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Argeș chiriu Iosif și cu blagoslovenia prea osfințitului ... Mitropolit al Moldaviei Veniamin Carte veche și manuscris 3319/09.09.2022
Fond
Poziția 92
28 Colecție particulară - IAȘI   uric hrisov de împroprietărire, emis de Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei, în al doisprezecelea an al domniei sale, Suceava, 19 februarie 6920 (1412) Cancelaria Domnească din Suceava Documente 3238/08.08.2022
Tezaur
Poziția 1
29 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București medalie Azilul „Elena Doamna”   Medalistică 3220/01.08.2022
Fond
Poziția 30
30 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București medalie Azilul „Elena Doamna”   Medalistică 3220/01.08.2022
Fond
Poziția 31
31 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu carte poștală documentară Apoldu de Sus. Drumul Miercurii Editura A. Glatz Istorie 3116/06.07.2022
Fond
Poziția 3
32 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu tăbliță metalică pentru coșciug     Istorie 3068/23.06.2022
Fond
Poziția 29
33 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu tăbliță metalică pentru coșciug     Istorie 3068/23.06.2022
Fond
Poziția 30
34 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu pictură de șevalet Parc Aman, Theodor Artă plastică 3060/23.06.2022
Tezaur
Poziția 32
35 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu desen Studiu de copii dormind Tonitza, Nicolae Artă plastică 3060/23.06.2022
Tezaur
Poziția 40
36 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu desen Nud în picioare Tonitza, Nicolae Artă plastică 3060/23.06.2022
Fond
Poziția 24
37 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București carte poștală Carte poștală ilustrată Editura Librăriei Centrale Istorie 2996/10.06.2022
Fond
Poziția 7
38 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu pictură de șevalet La bâlci Mutzner, Samuel Artă plastică 2714/09.03.2022
Fond
Poziția 2
39 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București pictură de șevalet Prânz țărănesc Schweitzer-Cumpăna, Rudolf Artă plastică 3830/31.12.2021
Fond
Poziția 31
40 Muzeul Național „George Enescu” - BUCUREȘTI București afiș muzical Afiș al concertului susținut de George Enescu și Emil Mihail pentru orfanii de război la Sala Teatrului Central din Galați în data de 11 mai 1918 Rațiu Documente 3696/11.11.2021
Fond
Poziția 21
41 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București pictură de șevalet Peisaj cu case Băeșu, Aurel Artă plastică 3685/11.11.2021
Fond
Poziția 40
42 Muzeul Național Brukenthal - SIBIU Sibiu clișeu pe sticlă Jina. Școala și biserica, ansamblu Fischer, Emil și Josef Istorie 3648/03.11.2021
Fond
Poziția 10
43 Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș - BAIA MARE Maramureș icoană pe sticlă punerea în mormânt și Iisus și Ioan copii   Etnografie 3584/21.10.2021
Tezaur
Poziția 14
44 Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI București potir   meșter Georg May, Brașov Artă decorativă 3526/30.09.2021
Fond
Poziția 5
45 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București Gravură Femei cu tulnic Brana, Nicolae Artă plastică 3485/23.09.2021
Fond
Poziția 20
46 Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș - BAIA MARE Maramureș icoană pe sticlă Iisus și Ioan copii   Etnografie 3369/20.08.2021
Fond
Poziția 7
47 Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș - BAIA MARE Maramureș icoană pe sticlă Ioan și Iisus copii   Etnografie 3369/20.08.2021
Fond
Poziția 33
48 Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI București lespede Arheologie 3364/20.08.2021
Tezaur
Poziția 14
49 Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș - BAIA MARE Maramureș poale femeiești     Etnografie 3071/21.05.2021
Tezaur
Poziția 8
50 Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI București desen Refugiații Medrea, Cornel Artă plastică 2980/29.04.2021
Fond
Poziția 6
EBB34D250B644B66960AC612949A914F 1 mic() mic() 390229C2ADB8405DAE9B5B7343AD59C7 2 mic() mic() 3AA08B7756EF4ACFAF5FB555AB26EEB9 3 mic() mic() 5DF21DAF2BEB4EFC8DEBEB9DC28AD89D 4 mic() mic() 8FC855FAB8624F3A9D8C1B8E17ABD0C1 5 mic() mic() CCF6B94AAA3B47DAB3E2F8F200865BD0 6 mic() mic() F0B2ACDA259342B4932A6D1E220CA865 7 mic(ARP_7083500_5370-3) mic(ARP_7083500_5370-3) 7A9EB95C54734159902B138751987CAC 8 mic(ARP_7083500_5371-4) mic(ARP_7083500_5371-4) 9838D868A3DF4683BBA955B2F410E6A6 9 mic(ARP_7083500_5355-3) mic(ARP_7083500_5355-3) E1246D0FE80C4AEEA7A7312C6E19BCFA 10 mic(ARP_7083500_5363-10) mic(ARP_7083500_5363-10) 56198A2BD97F40838B99EA2103750180 11 mic(ARP_7083500_5366-13) mic(ARP_7083500_5366-13) DC9573C5F577486B8919A93545D95D2F 12 mic(IST_6966500_5402-9) mic(IST_6966500_5402-9) E73DF58F5730468789DE660610C81EC8 13 mic(CV_802036_5294-34) mic(CV_802036_5294-34) 3C88A80C32504E6D8B23FD72A022EBF6 14 mic(CV_802036_5294-88) mic(CV_802036_5294-88) 392509fda02343b59f121c52fdb32228 15 mic(IST_7300100_5177-38) mic(IST_7300100_5177-38) fa977415d19845698159c384d85c66fd 16 mic(IST_7300100_5177-69) mic(IST_7300100_5177-69) CE2CBF78600F477291B7CA473794663E 17 mic(IST_901340901_5398-61) mic(IST_901340901_5398-61) B7C7A3D9C2A9499482C9EF77145CE43F 18 mic(DOC_6914503_5308-27) mic(DOC_6914503_5308-27) 9ADC0FF01856494FBD33FAA11C9C3748 19 mic(ETN_6910500_5304-42) mic(ETN_6910500_5304-42) 94D272F3F13B450BAE56347DA5EE0EC7 20 mic(ETN_6910500_5304-63) mic(ETN_6910500_5304-63) BEBF720929C845BB901CA6ABBF2E4AE2 21 mic(ETN_6910500_5304-70) mic(ETN_6910500_5304-70) 7AAC76657B5F46D78609E5304A5785D3 22 mic(IST_6946506_5073-13) mic(IST_6946506_5073-13) DA1344D5DD7A47C89C277AEE5F494A66 23 mic(CV_4540917_5005-19) mic(CV_4540917_5005-19) 54C7B575643444F19817239BA696C138 24 mic(CV_4540917_5005-41) mic(CV_4540917_5005-41) 85D2EAC94203479EB48FCD73F15D1091 25 mic(CV_4540917_5005-47) mic(CV_4540917_5005-47) FF8FB4D168AC44E6BB21D2337FF719BA 26 mic(CV_4540917_5005-67) mic(CV_4540917_5005-67) FB0769EA45E84F62B987D0206A11387C 27 mic(CV_4540917_5005-92) mic(CV_4540917_5005-92) 9869DAF5990E4E3A9A1723670A49D7FA 28 mic(DOC_1000000119_5281-1) mic(DOC_1000000119_5281-1) 6dc5fecdf003453eb2c7ce9ed536cdcc 29 mic(MED_7300100_5172-30) mic(MED_7300100_5172-30) ba2a714f59254bf28c69703d85adbc81 30 mic(MED_7300100_5172-31) mic(MED_7300100_5172-31) 7E0C042312514DD48E833631AD0B70F7 31 mic(IST_6966500_5128-3) mic(IST_6966500_5128-3) B8F8347382F54456B1C63607DAE6F956 32 mic(IST_6966500_5130-29) mic(IST_6966500_5130-29) 8A58DB8ABC9F4AE1828BB258AF14DFD3 33 mic(IST_6966500_5130-30) mic(IST_6966500_5130-30) A8BA31C1AE7B44D68B48A307F24A1423 34 mic(ARP_6966500_5135-32) mic(ARP_6966500_5135-32) 00E10186022143B091F017D8F1E02AC6 35 mic(ARP_6966500_5135-40) mic(ARP_6966500_5135-40) 42D7C96CF6224D0580364F623808BE6F 36 mic(ARP_6966500_5136-24) mic(ARP_6966500_5136-24) 90bec9c2822f4c769777dbd9b35311d9 37 mic(IST_7300100_5170-7) mic(IST_7300100_5170-7) 7884AFFDBC434AC3BA1C070FCCB7D9D5 38 mic(ARP_6966500_5414-2) mic(ARP_6966500_5414-2) 3729C085DA464C10AAE49D427B7480E4 39 mic(ARP_7300200_5043-31) mic(ARP_7300200_5043-31) 6584F212C30942C4ABBEFF925F78C65A 40 mic(DOC_7300203_5019-21) mic(DOC_7300203_5019-21) 1AAF0706FE554E219F0DD773C791B1C7 41 mic(ARP_7300200_5034-40) mic(ARP_7300200_5034-40) 1F878910A9D84AE6A839C2E6FDDCE160 42 mic(IST_6966500_3897-10) mic(IST_6966500_3897-10) 79C6FAAE9F0B4D39922AC0106E7BE9D2 43 mic(ETN_6950502_5081-14) mic(ETN_6950502_5081-14) ABA361BA66404E3F8F271DE50DD32E3E 44 mic(ARD_7300200_5031-5) mic(ARD_7300200_5031-5) EB3BA2D6BC704AB4BF10E792594B0A9A 45 mic(ARP_7083500_5349-20) mic(ARP_7083500_5349-20) FE935469ACB64D3CA56ED5D37156B355 46 mic(ETN_6950502_3857-7) mic(ETN_6950502_3857-7) 6E82D6A0C0F148A18C9F7DC5097EF541 47 mic(ETN_6950502_3857-33) mic(ETN_6950502_3857-33) 221494336baa49f9ab4ce8196a2e1fc3 48 mic(ARH_7300100_3850-14) mic(ARH_7300100_3850-14) E2E54730FE864FFA9FF0F5B941D5765A 49 mic(ETN_6950502_4030-8) mic(ETN_6950502_4030-8) 7DAF0136F978414B9B50E6505A706925 50 mic(ARP_7083500_4655-6) mic(ARP_7083500_4655-6)

Rezultate: 1 - 50 din 401