Tip:
ziar
Titlu:
Resboiul

Descriere: Acest exemplar - nr. 153 din 1877, Joi… - a fost tipărit la Tipografia Thiel & Weiss, Palatul „Dacia” și conține 4 pagini cu text și imagini alb-negru. Articolele se referă la situația României în perioada Războiului de Independență, dar și la operațiunile militare din restul Europei. Imaginile existente pe prima pagină a ziarului sunt desene ce reprezintă „O tabără turcescă lână Vidin” și pe „Șestacoff, comandantul „Xeniei” și Dubasoff, comandantul „Tareviciului”, cele doa vase torpedine cari au cufundat monitorul turc lângă Măcin”. Redactorul acestui ziar era Gr. H. Grandea. Exemplarul a fost restaurat cu foiță japoneză. Remarcăm rubrici precum: ”Priinirea la Palat”,”Răsboiul operațiuni militare”, „Ultimele sciri poștale”, „Cronica dilei”. Ziarul de față face obiectul unei colecții de trei numere legate împreună, într-o mapă, dar inventariate separat. Pe prima filă din interiorul mapei, este o însemnare olografă, cu pix albastru, însoțită de semnătura donatorului: „Cu aceiași dragoste pentru locurile scumpe ale copilăriei mele, donez din toată inima Muzeului VASILE PÎRVAN din Bîrlad, aceste trei exemplare din ziarul REZBOIUL, din timpul luptelor pentru independența națională, dela 1877, 20, 22 și 27 decembrie.” Semnătura olografă S. Costescu cu textul „Calea Griviței Nr. 232/Bloc2/S.C./Et.II/ap.73/Telefon 17.81.35/(SILVIU - CUSI ȘT. COSTESCU)”.


Domeniu
Documente
Datare
Sec. XIX
Material
hârtie
Tehnică
imprimat
Dimensiuni
34,5 x 24,5 cm
Fișă întocmită de
Alina BUTNARU
Fişă verificată de
Ioana Coșereanu Vasilescu
Nr. inventar
681
Ordin de clasare
3188/10.12.2019 - Fond; Poziţia 38 Descarca PDF