Tip:
carte veche
Titlu:
Mineiul luna lui Ianuarie, carea s-au tipărit acum întâiu rumâneaște în zilele Prea Luminatului Domn Io Alexandru Ipsilanti Voievod
Autor:
cu blagoslovenia Preasfințitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Chesarie, episcopul Râmnicului

Deţinător
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași
Domeniu
Carte veche și manuscris
Datare
La anul dela Hristos 1779
Editură/Tipografie
În Sfânta Episcopie / De popa Costandin tipograful Râm(niceanul) și de popa Costandin Mihailovici tipograf; Anatolie și Rafail
Material
hârtie manufacturată cu linii de apă și filigran
Dimensiuni
in folio (29 x 20 cm)
Fișă întocmită de
Valică MIHULEAC
Fişă verificată de
Elena CHIABURU
Nr. inventar
000018
Ordin de clasare
3319/09.09.2022 - Fond; Poziţia 16 Descarca PDF