Tip:
carte veche
Titlu:
Mineiul Luna lui Februarie carele mai întâiu s-au fost tipărit tălmăcit prin nevoințele Prea Osfințitului episcop a Râmnicului Chesarie
Autor:
Iară acum a doua oară după izvodul cel adevărat al Mineiului celui Mare dat la tipariu în zilele prea înălțatului împărat ... Franțisc al doilea, cu blagoslovenia Exelențiii sale preaosfințitului... Stefan Statimirovici... mitropolitul... din Carloveț

Deţinător
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași
Domeniu
Carte veche și manuscris
Datare
La anul dela Hristos 1805
Editură/Tipografie
în Crăiasca Tipografie a Universității din Peșta
Material
hârtie manufacturată
Dimensiuni
in folio (37 x 23 cm)
Fișă întocmită de
Valică MIHULEAC
Fişă verificată de
Elena CHIABURU
Nr. inventar
000232
Ordin de clasare
3319/09.09.2022 - Fond; Poziţia 81 Descarca PDF