Renunţă
Rezultate: 1 - 50 din 2323

Nr.
ord.
Fotografie
1 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București portret, carte poștală Principele Nicolae al României   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 1
2 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București portret Alteța Sa Regală Principele Nicolae   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 2
3 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București portret A.S.R. Principele Nicolae în uniformă de cercetaș în timpul războiului 1916-1919   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 3
4 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București fotografie de grup Vizita regelui Ferdinand și a principelui Nicolae, la Pulberăria Armatei Dudești   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 4
5 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București   Principele regent Nicolae asistă la defilarea Regimentului 3 Grăniceri, Cernăuți   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 5
6 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București fotografie Principele Nicolae în costum de pilot, alături de Radu Irimescu și generalul Paul Teodorescu, Băneasa, 1937   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 6
7 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București fotografie Inaugurarea Monumentului Geniului, Principele regent Nicolae asistă la discursul generalului Gheorghe Rădulescu   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 7
8 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București   Inaugurarea Monumentului Geniului   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 8
9 Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - BUCUREȘTI București fotografie Principele Nicolae și generalul Henri Cihoski la serbarea patronului Regimentului 2 Artilerie Grea, 6 decembrie 1928   Istorie 2582/22.02.2024
Fond
Poziția 9
10 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul [Fasciculus Temporum] [Rolevnick, Werner] Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 1
11 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul Defensorium Curatorum contra eos qui privilegiatos se dicunt. Epistola Domini Pii Papae transmissa Ludovico Christianissimo Francorum Regi Radulphis Riccardus, Archiepiscopus Armachanus, Pius II Papae Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 2
12 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul [Opera Varia] [Caracciolus Robertus] Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 3
13 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - SFÂNTU GHEORGHE Covasna Adresă Se înaintează Despărțământului XXXIII ASTRA din Brețcu raportul de activitate al comitetului ASTRA pe anul 1892 Boiu, Zaharia Documente 3645/15.12.2023
Fond
Poziția 82
14 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - SFÂNTU GHEORGHE Covasna Raport Raport al comitetului Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) despre activitatea pe anul 1892 Comitetul ASTRA Documente 3645/15.12.2023
Fond
Poziția 83
15 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abecedar moldovenesc pentru Anul întâiu de școală alcătuit de Arhimandritul Gurie în tovărășia mai multor iubitori de luminarea norodului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 1
16 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Lucrările Obicinuitei Obștești Adunări ---- Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 2
17 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Cuvânt la deschiderea Ecstraordinarei Obștești Adunări [de general Kiseleff] Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 3
18 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Bucoavnă pentru deprinderea pruncilor la cetanie și celelalte cu binecuvântarea Mării Sale Prea Luminatului și Prea Osfințitului domnului domn Ioan Lemeni vlădicul Făgărașului, în zilele împărat(ului) Francisc I Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 4
19 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Mai...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 5
20 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui August...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 6
21 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Noiembrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 7
22 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui August...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 8
23 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Ianuarie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 9
24 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Martie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 10
25 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Aprilie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 11
26 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Octomvrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 12
27 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Septemvrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 13
28 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Cathisis poporalnicu sau Învățătură creștinească pentru poporenii bisericilor țării compus din orânduirea Prea Înălțatului domnu Mihail Grigorie Sturza v(oie)v(o)d și a Înalt Preosfințitului arhipăstoriu și mitropolit Sucevii și Moldaviei D(omnul) D(omn) Veniamin Costachi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 14
29 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Evhologhiu sau Molitvenicu carele cuprinde rânduiala săvârșirei tainelor Bisericii Orthodoxe dupre cum s-au legiuit de cătră Sfinții Părinți tipărit din orânduirea Înaltpresfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Sucevei și Moldaviei D. D. Veniamin Costachi Marelui Cavaleriu al Ordinului Sfintei Annei Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 1
30 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abecedar greco-românesc cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moralicești, idei fisicești, geograficești și istoricești cules din mai multe cărți pentru învățătura copiilor și într-acestași chip cu rumânește dat la lumină prin G(rigore) Pleșoian și G(gheorghe) Librer Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 2
31 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Lucrările Obșteștei Adunări din 1833 [s. a.] Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 3
32 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Adunare în scurt pentru eresurile lipovenești A celui dintru Sfinți, Părintelui nostru Dimitrie mitropolitul Rostovului, Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 4
33 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Sfânta Evanghelie, tipărită acum într-acest format cu cheltuiala din Casa Școalelor, spre întrebuințare la învățătura tinerimei în școalele naționale, în zilele înălțatului domn a toată Țara Rumâneasă Alexandru Dimitrie Ghica cu blagosloveniia iubitoriului de D(u)mnezeu episcopul Buzăului chirie Chesarie Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 5
34 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Frumoase dialoguri francezo-românești... Carte făcută într-adins pentru pregătirea tinerilor ce vor să intre la învățătura Gramaticii francezo-românești acum întâiu culeasă și într-acestași chip cu rumânește întocmită de G. Pleșoianul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 6
35 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Slujba Sfi(n)tei Filothiei fecioarei, ale căriia sfi(n)te moște să află întregi în Țara Rumânească, în Biserica Domnească din orașul Argeșului, acum întâiia oară dată în tipariu cu blagosloveniia Prea-Sfințitului iubitoriului de D(u)mnezeu Episcopul Argeșului Ilarion. Prin oserdiia și cheltuiala smeritului Dionisie NM, ierodiaconul Preasfinții Sale Părintelui Episc(op) Argeșului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 7
36 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iubitoriul de înțelepciune povățuit de D(u)mnezeieștile Scripturi, adecă învățătură dogmaticească alcătuită de preaînțeleptul învățătoriu domnul Serghie Macreul, acum întâi scoasă din elinească în limba românească și dată în tipar de smeritul V(eniamin) C(ostachi) M(itropolitul) M(oldovei) spre folosul neamului românesc Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 8
37 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Instrucții povățuitoare îndatorirei dregătorilor ispravnici întărite de Preînălțatul Domn Mihail Grigoriu Sturza v(oie)v(od) alcătuite de Sfatul Ocârmuitor și încuviințate de preînălțatul domn Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 9
38 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Ecstract din Testamentul cel Vechiu, pre scurt și pre înțăles, de pre nemție în românie prefăcut de patriota Chiril Crecana, învățătoriul Școalei Militărești de la Vișta de Jos, și spre folosul bisericilor și școalelor românești din Marele Principat al Ardealului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 10
39 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Floarea darurilor, foarte folositoare fieșcăruia iubitoriu de cetire, atât sufletește cât și trupește care mai întâi s-au fost tradus din grecește în rumânește și tipărită în tipografia din Znagov în Țara Rumânească, iară la anul 1808 tipărită în Brașov după acel orighinal Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 11
40 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Enhirid adecă Mânelnic al pravoslavnicului hristiian scris grecește de Alexandru D. Sturzea, tipărit în Petrupoli și dat sfintei Biserici a lui H(risto)s, iar acum tălmăcit rumînește din userdia dumnealui Alexandru Filipescului, Eforul Școalelor Valahiei [de Ef. Poteca] pentru folosul sufletesc al rumânilor Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 12
41 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Halima sau Povestiri mitologhicești arabești pline de băgări de seamă și de întâmplări foarte frumoase și de mirare Compuse în limba arabească de preaînălțatul devriș Abu Bichir și traduse din alte limbi streine în românească de I. Gherasim Gorjan profesorul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 13
42 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Învățătură cătră preoți și diiaconi, adică Sfătuire cum trebuie să se poarte în slujba Sf(i)ntei Liturghii, acum într-acest chip îndreptată și tipărită în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica cu blagosloveniia prea osfințitului episcop al Sf(i)ntei Episcopii Buzăul, d(omnul) d(omn) Chesarie, prin osârdia și cheltuiala Sfinției Sale părintelui Filothei arhidiaconul Sf(i)ntei Episcopii Buzăul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 14
43 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abețedariu russo-românesc pentru învățătura începătorilor iubitori de știința acestei limbe, cuprinzând i literele rossienești și silabirea lor; a 2-a închinăciuni; a 3-a cuvinte și sentenții; a 4-a dialoguri; a 5-a oarecare scrisori un formulariu de testament și alte îndeletnicitoare adaosuri, toate traduse din limba rusască în românească de d(umnealui) V. C. Peltechi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 15
44 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Grammatică practică romano-franțuzească compusă dupre autorii clasici cei mai noi și cu ecssemple avute și lesne de înțeles luminată spre folosul tinerimei românești. Grammatica Romano-Gallica de Gheorghie Vida, roman nobil din Marmația Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 16
45 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Dascăl pentru limba franțozească, adică Carte cuasfeli de înlesniri pentru limba și citirea franțozească, încât va putea fieșcare a citi și a învăța singur o mulțime mare de ziceri și de vorbiri franțozești, ajunge numai să știe citi românește acum într-acest chip întocmite de d(umnealui) I. Gherasim Gorjan profesorul, și închinată cu toată plecăciunea prea bunului patriot d(umnealui) medelnicerului I. Budișteanu Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 17
46 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Curs de retorică de Simeon Marcovici, profesorul acestui curs în Colegiul din Sf. Sava Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 18
47 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iconomia rurală și dumesnică sau Învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul Mihail Drăghici, prezident Tribunalului de la Dorohoi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 19
48 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iconomia rurală și dumesnică sau Învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul Mihail Drăghici, prezident Tribunalului de la Dorohoi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 20
49 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 21
50 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 22
AC4AF16BC4F34CD89C5E5AD227EC71C4 1 mic() mic() 638F92482C1A47C886616719882BE082 2 mic() mic() 6E4DA9AF123C47B1B4A2B638F9D01625 3 mic() mic() BBF04DC4C44640C3B9579693C732114B 4 mic() mic() 065030B086CC4ABA8E9E83C9E3BF45E7 5 mic() mic() C099676A91644A23B6DF6A698A03828E 6 mic() mic() 846334100A0A42AC8C405326EB8C529B 7 mic() mic() DB4834EFB30B4AE1972DC10329A8FDAE 8 mic() mic() 8CDFADD4422F47E08533C9A284F541C1 9 mic() mic() A8037990F18C4E76BEAF720170318DC9 10 mic(CV_802010_5648-1) mic(CV_802010_5648-1) 62526E4A3DB74648AFC1B19EAAB61396 11 mic(CV_802010_5648-2) mic(CV_802010_5648-2) 3B6F30A822ED430F8F388B4C6B7E4534 12 mic(CV_802010_5648-3) mic(CV_802010_5648-3) CAC9953CA5FA414C930716BB2A33D2D6 13 mic(DOC_6928600_5714-82) mic(DOC_6928600_5714-82) 18569697F44547C89ECC14F45911477D 14 mic(DOC_6928600_5714-83) mic(DOC_6928600_5714-83) C8D768D07E9F47558631799FF5E5DDC4 15 mic(CV_802036_5671-1) mic(CV_802036_5671-1) 23B2E283C49B4743B04CB8E1BC9BCC30 16 mic(CV_802036_5671-2) mic(CV_802036_5671-2) E87ED9500DC442F1B576D10C7596A9E7 17 mic(CV_802036_5671-3) mic(CV_802036_5671-3) 6AF1AE48A48C40588F76C6E4B72C2047 18 mic(CV_802036_5671-4) mic(CV_802036_5671-4) F2967E9115EC42E3B6097A5843367586 19 mic(CV_802036_5671-5) mic(CV_802036_5671-5) B65F82543AAE4DEE88131B0CFEF2D0C0 20 mic(CV_802036_5671-6) mic(CV_802036_5671-6) 0074E988B4874B59AA592CA0D963B9AE 21 mic(CV_802036_5671-7) mic(CV_802036_5671-7) FFB180C46CA6474985E8006F0D5F7ACC 22 mic(CV_802036_5671-8) mic(CV_802036_5671-8) 4A22B0097EB449FB933AB8133929B802 23 mic(CV_802036_5671-9) mic(CV_802036_5671-9) F78F46A551E54F2BA2448E2F9855F249 24 mic(CV_802036_5671-10) mic(CV_802036_5671-10) CE68B0469C654058B3D8F801A05AD3AA 25 mic(CV_802036_5671-11) mic(CV_802036_5671-11) 7D217EE8D2314610A60F908D1E80EA93 26 mic(CV_802036_5671-12) mic(CV_802036_5671-12) 3C4645BA91FA44A5848F8C56B45D340E 27 mic(CV_802036_5671-13) mic(CV_802036_5671-13) 6406B716582A4EDEA7D037E5CFF5513A 28 mic(CV_802036_5671-14) mic(CV_802036_5671-14) D10978235A8F4451A9CF6631569899D4 29 mic(CV_802036_5671-1) mic(CV_802036_5671-1) 0300883907DB4AD3B479A47979F687B3 30 mic(CV_802036_5671-2) mic(CV_802036_5671-2) F2ED43FBA2D34B288E866FBEB6B2C7AC 31 mic(CV_802036_5671-3) mic(CV_802036_5671-3) BF9CF99B08BB4D56947A41E412089D2E 32 mic(CV_802036_5671-4) mic(CV_802036_5671-4) 3F82C605CF8245F2BA45A7D0F5A23BA4 33 mic(CV_802036_5671-5) mic(CV_802036_5671-5) B809A0F5873142D6878D54B324A0CA99 34 mic(CV_802036_5671-6) mic(CV_802036_5671-6) 52328B3A7E9C4053A209B056D8ACA10B 35 mic(CV_802036_5671-7) mic(CV_802036_5671-7) 1D49B6361C1D4E7F987579F1016A2B13 36 mic(CV_802036_5671-8) mic(CV_802036_5671-8) 9DFF5147009C48D6A8C1FE0157FF84E5 37 mic(CV_802036_5671-9) mic(CV_802036_5671-9) AB6A27E16EB2467FBFDFA0AE72494E1B 38 mic(CV_802036_5671-10) mic(CV_802036_5671-10) 2AD5CC0A9D584004BF31FE14F3644481 39 mic(CV_802036_5671-11) mic(CV_802036_5671-11) 729CEA96F0F641B78843AC594D60FC9A 40 mic(CV_802036_5671-12) mic(CV_802036_5671-12) 84E7F05856CB4EE1AF3A06F9C6B4A6F4 41 mic(CV_802036_5671-13) mic(CV_802036_5671-13) 69F692BA03C0400B810DDF37BC742789 42 mic(CV_802036_5671-14) mic(CV_802036_5671-14) 5937CD235687460EBC81E5335A1DD73D 43 mic(CV_802036_5671-15) mic(CV_802036_5671-15) 4EA59C5AF9D442B18F5D74A04CBF911A 44 mic(CV_802036_5671-16) mic(CV_802036_5671-16) AB6967C085714BBF9D9B9A86DE118E8F 45 mic(CV_802036_5671-17) mic(CV_802036_5671-17) 84D55054EC8F46C49ABB69AA30A25947 46 mic(CV_802036_5671-18) mic(CV_802036_5671-18) FDAF5B3A25114342A7D05AC5F82F99AA 47 mic(CV_802036_5671-19) mic(CV_802036_5671-19) 736E7ED01FF84EBD91A6366EA7CEE399 48 mic(CV_802036_5671-20) mic(CV_802036_5671-20) 5C76DE98F6EE4EB78905B938C2799354 49 mic(CV_802036_5671-21) mic(CV_802036_5671-21) 9937B9BE088D47E5938337578DBD9E55 50 mic(CV_802036_5671-22) mic(CV_802036_5671-22)

Rezultate: 1 - 50 din 2323