• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

icoană. Sfântul Nicolae

icoană; Sfântul Nicolae - Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” - TÂRGOVIŞTE (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2634/22.11.2007 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Artă plastică
Nr. inventar / Accession number
28/48482
Tip / Type
icoană
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Sfântul Nicolae
Scoală / School
Ţara Românească
Tezaur / Ansamblu / Repertory / Ensemble
Din tâmpla de la Corbii Mari - Dâmboviţa
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
tempera pe lemn
Dimensiuni / Dimensions
93,5 x 59,8 x 4 cm
Datare / Dating
Ante 1688
Fişă întocmită de / Record made by
Dobjanschi, Ana
Ordin de clasare / Listing order
2634/22.11.2007 - Tezaur
Poziţia 2
Descriere / Description
 
Pe fondul de aur al icoanei Sfântul Nicolae este redat într-un jilţ care ocupă un loc însemnat în cadrul compoziţiei, prefigurând prin aceasta ponderea acordată reprezentării jilţurilor în pictura brâncovenească a icoanelor. Forma jilţului bancheta dreaptă şi spătarul uşor curbat precum şi discreta decoraţie a acestuia cu delicate motive vegetale, constituie elemente care încadrează lucrarea în a doua jumătate a secolululi al XVII-lea. Veşmântul episcopal pe care îl poartă (polistavrion) redat grafic, omoforul şi stiharul alb constituie particularităţi în pictura traditională de icoane din Ţara Românească şi pot fi puse pe seama influenţei moldoveneşti (pictura influenţată la rândul ei de pictura rusă). Trăsăturile chipului sunt redate conform tradiţiei (transmisă prin erminii) este modelat într-o subtilă gamă de ocruri, de la brun –verzui la ocru-roz, accentele de lumina fiind puse cu blicuri albe printr-o pensulaţie fină de miniaturist. Aceleaşi calităţi artistice dovedeşte zugravul şi la modelarea chipurilor lui Iisus Hristos şi Maicii Domnului redaţi de mici dimensiuni în colţurile de sus: Iisus Hristos îi oferă Evanghelia iar Maica Domnului omoforul. Remarcăm şi la această icoană prepararea similară a panoului, acelaşi tip de decor vegetal, aceeaşi ambianţă cromatică, acelaşi tip de scriere. În concluzie, atât stilistic, cât şi ca mod de execuţie icoana este pereche cu Sfânta Treime fiind lucrate de acelaşi zugrav.