• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Strecurătoare - Geto-dac


Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Arheologie
Nr. inventar / Accession number
17778
Tip / Type
Strecurătoare
Autor/Emitent / Author/Issuer
Geto-dac
Scoală / School
Artizanal
Epoca/Perioada / Epoch/Period
Latene geto-dacic
Etnia/Cultura / Ethnic Group/Culture
Geto-dacică
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Lut; modelare la roată; ardere reducătoare
Datare / Dating
Sec. II - I a.Chr.
Loc de descoperire / Discovery area
BUCUREŞTI, Com. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, BUCUREŞTI SECTORUL 1, Aşezarea „Dămăroaia”
Fişă întocmită de / Record made by
Cuculea-Sandu, Vasilica
Ordin de clasare / Listing order
3997/09.12.2016 - Fond
Poziţia 13
Descriere / Description
 
Strecurătoare de culoare cenuşie, cu gura evazată, buza rotunjită, gâtul înalt, corpul conic, perforat, decorat cu două cercuri concentrice incizate şi toartă supraînălţată, având şanţ median. Întregită din lipirea a cinci fragmente, toarta reconstituită din ipsos integrat cromatic, completări mici cu ipsos, o ciobire la buză.