• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Opaiţ

Opaiţ - Muzeul Municipiului Bucureşti - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2854/31.12.2015 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Arheologie
Nr. inventar / Accession number
81.809
Tip / Type
Opaiţ
Scoală / School
Romano-bizantin
Tezaur / Ansamblu / Repertory / Ensemble
B. 5/Aşezarea „Str. Soldat Ghivan Nicolae”
Epoca/Perioada / Epoch/Period
Premedievală
Etnia/Cultura / Ethnic Group/Culture
Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Lut, modelat cu mâna, ardere reducătoare
Datare / Dating
Sec. VI d. Hr.
Loc de descoperire / Discovery area
BUCUREŞTI, Bucureşti, ”STR. SOLDAT GHIVAN NICOLAE”
Fişă întocmită de / Record made by
Vasilica Sandu-Cuculea
Ordin de clasare / Listing order
2854/31.12.2015 - Tezaur
Poziţia 3
Descriere / Description
 
Opaiţ de inspiraţie autohtonă stângace după un model paleobizantin de la Dunărea de Jos, de culoare maronie, cu corpul oval, cioc jos, gură de alimentare supradimensionată, fără apucătoare şi canal de scurgere. Întregit prin completarea a 3 fragmente cu ipsos.