• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Mânecuţe - Despineta

Mânecuţe - Despineta - Muzeul Naţional de Artă al României - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2029/26.01.2015 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Artă decorativă
Nr. inventar / Accession number
15769/B 124
Tip / Type
Mânecuţe
Autor/Emitent / Author/Issuer
Despineta
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Mătase; perle; fir de argint aurit; broderie
Datare / Dating
1699
Fişă întocmită de / Record made by
Slăvuică, Oana
Ordin de clasare / Listing order
2029/26.01.2015 - Tezaur
Poziţia 25
Descriere / Description
 
Cele două mânecuţe compun scena Bunei vestiri, tipică pentru decorul acestei categorii de broderii liturgice. Figura Maicii Domnului şi a arhanghelului Gavriil ca şi figurile celor patru profeţi reprezentate până la mijloc, ce flancheză, două câte două, figurile centrale, sunt încadrate de vrejuri vegetale şi florale (margarete, lalele). Acestea sunt dispuse laborios şi simetric, sub forma unor medalioane ce înconjoară fiecare personaj în parte, pornind de la picioarele Maicii Domnului şi ale arhanghelului. Numeroase perle conturează atât aureolele personajelor cât şi motivele florale. Arhanghelul, înaripat, ţine în mâna stângă crenguţa de crin iar cu mâna dreaptă binecuvântează în direcţia Maicii Domnului. Cei doi profeţi din partea stângă poartă în mâini papirusuri iar pe cap au turbane. În partea stângă, cei doi profeţi poartă de asemenea, în mâini papirusuri, cel din partea superioară fiind singurul fără turban pe cap. Sub cele două medalione, în partea inferioară se observă inscripţia în limba greacă ce menţionează numele donatorului - Atanasie ieromonahul. Pe cealaltă mânecuţă Maica Domnului stă cu picioarele pe un covoraş iar în spatele ei se profilează un tron. În cele două medalione din partea superioară pot fi identificaţi împăraţii David şi Solomon, purtând pe cap coroane şi în mâini papirusuri. În partea inferioară ceilalţi doi profeţi, cu turbane pe cap şi papirusuri în mâini, iar dedesubt, inscripţia greacă ne dezvăluie numele Despinetei. Broderia cu fir de mătase a chipurilor se remarcă printr-o deosebită fineţe ce conferă piesei o notă de mare picturalitate. Inscripţie în limba greacă: "A lui Atanasie ieromonahul şi osteneala Despinetei, 1699”.