• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Ferecătură de la o teacă pentru tacâmuri [fragment] - .

Ferecătură de la o teacă pentru tacâmuri [fragment] - ;  - Muzeul Naţional de Istorie a României - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2495/25.10.2013 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Arheologie
Nr. inventar / Accession number
81893
Tip / Type
Ferecătură de la o teacă pentru tacâmuri [fragment]
Autor/Emitent / Author/Issuer
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Scoală / School
Tezaur / Ansamblu / Repertory / Ensemble
Tezaur Cucuteni Leţcani/1923
Epoca/Perioada / Epoch/Period
Etnia/Cultura / Ethnic Group/Culture
Atelier polonez
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Argint
Greutate / Weight
14 gr
Datare / Dating
Prima jumătate a secolului al XVII-lea
Loc de descoperire / Discovery area
Jud. Iaşi, Com., Leţcani - Cucuteni, Romania
Fişă întocmită de / Record made by
Cristina ANTON-MANEA
Ordin de clasare / Listing order
2495/25.10.2013 - Tezaur
Poziţia 10
Descriere / Description
 
Porţiunea dinspre vârf a unei ferecături de la o teacă pentru tacâmuri, conică, mult alungită, cizelată cu motive vegetale stilizate şi volute, iar în jurul gurii decorată cu fleuroni traforaţi. Pe spate prezintă o nervură metalică la care a fost fixată o verigă. Fragmentul se întregeşte formând ferecătura unei teci întregi cu nr. inv. 81894. Vârful piesei lipseşte, precum şi o parte îngustă din foaia de argint de-a lungul lipiturii; piesa prezintă urme de degradare din cauza modului de depozitare îndelungată.