• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Epitrahil

Epitrahil - Muzeul Naţional de Artă al României - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2029/26.01.2015 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Artă decorativă
Nr. inventar / Accession number
66724/B 115
Tip / Type
Epitrahil
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Mătase; fir de argint aurit; fir de mătase; broderie
Datare / Dating
Cca 1646
Fişă întocmită de / Record made by
Slăvuică, Oana
Ordin de clasare / Listing order
2029/26.01.2015 - Tezaur
Poziţia 22
Descriere / Description
 
Epitrahilul este decorat cu patru registre figurative, despărţite între ele prin benzi ornamentale florale. Pe răscroiala gâtului este înfăţişat Iisus binecuvântând, având de-o parte şi de alta câte un vas cu flori (garoafe şi margarete). În registrul superior, Maica Domnului şi Ioan Botezătorul, reprezentaţi fiecare sub câte un baldachin, formează scena Deisis. Următoarele trei registre sunt decorate cu figuri de sfinţi - Petru şi Pavel, Vasile şi Athanasie, Nicolae şi Spiridon - plasaţi şi ei sub câte un baldachin sprijinit pe două coloane. Inscripţiile denotative sunt scrise în limba greacă. În interiorul arcadelor ultimelor două registre cu sfinţi s-au păstrat urmele traseelor de mătase ce sugerează existenţa unei inscripţii. Această inscripţie are acelaşi conţinut cu cea din partea inferioară a piesei, dar mult mai rudimentar realizată. Registrele figurative sunt separate de câte o vază cu flori, de diferite dimensiuni, brodate cu fir din argint aurit, în punct de broderie bizantină. Decoraţia epitrahilului se termină cu un astfel de motiv floral desfăşurat într-un cadru mai amplu. Sub el, în partea inferioară a piesei, este inscripţia scrisă în limba română cu caractere chirilice ce îl menţionează ca donator pe Stroe Leurdeanu mare vistiernic şi pe jupâneasa Vişa. La această inscripţie s-a folosit un aliaj de aur şi argint de o calitate superioară. Textul a fost datat cca 1646, în jurul anului la care a fost ridicată biserica din Goleşti (jud. Argeş), luând în considerare şi perioadele în care Stroe Leurdeanu a deţinut funcţia de mare vistier, adică 1641-1651 şi respectiv 1658-1659. Inscripţie în limba română cu caractere chirilice: „Acestea le-au făcut robul lui Dumnezeu Stroe vel vistier logofătul şi cu jupâneasa dumnealui Vişa”.