• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Carte veche - Cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Damian. Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţii Părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare şi a Predeşteniei

Carte veche - Cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Damian; Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţii Părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare şi a Predeşteniei - Muzeul Ţării Crişurilor - ORADEA (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2581/18.08.2014 - Fond)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Carte veche şi manuscris
Nr. inventar / Accession number
965
Tip / Type
Carte veche
Autor/Emitent / Author/Issuer
Cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Damian
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţii Părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare şi a Predeşteniei
Scoală / School
De cucernicul întru Preoţi Popa Stoica Iacovici
Material
Hârtie specifică fără filigran
Dimensiuni / Dimensions
21,5x15 cm
Datare / Dating
La anul de la Hristos 1729
Fişă întocmită de / Record made by
Mihoc, Blaga
Ordin de clasare / Listing order
2581/18.08.2014 - Fond
Poziţia 6
Descriere / Description
 
Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţii Părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare şi a Predeşteniei, Acum întracestaşi chip Tipărită în zilele prealuminatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioann Nicolae Alexandru Voevod. Cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Damian. În sfânta Mitropolie a Bucureştilor. La anul de la Hristos 1729. De cucernicul întru Preoţi Popa Stoica Iacovici.