• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Carte veche - Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Ştefan. Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, care are întru ea Cazanii la toate Duminecile preste an şi la Praznicele Domneşti, şi la sfinţii cei numiţi

Carte veche - Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Ştefan; Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, care are întru ea Cazanii la toate Duminecile preste an şi la Praznicele Domneşti, şi la sfinţii cei numiţi - Muzeul Ţării Crişurilor - ORADEA (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2581/18.08.2014 - Fond)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Carte veche şi manuscris
Nr. inventar / Accession number
960
Tip / Type
Carte veche
Autor/Emitent / Author/Issuer
Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Ştefan
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, care are întru ea Cazanii la toate Duminecile preste an şi la Praznicele Domneşti, şi la sfinţii cei numiţi
Scoală / School
În sfânta Mitropolie în Bucureşti (...) de cucernicul între preoţi Popa Stoica Tipograful
Material
Hârtie specifică fără filigran
Dimensiuni / Dimensions
29x20 cm
Datare / Dating
1732
Fişă întocmită de / Record made by
Mihoc, Blaga
Ordin de clasare / Listing order
2581/18.08.2014 - Fond
Poziţia 4
Descriere / Description
 
Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, care are întru ea Cazanii la toate Duminecile preste an şi la Praznicele Domneşti, şi la sfinţii cei numiţi. Acum întracesta chip Tipărită, şi diortosită mai luminat în limba română. Întru întâiul an al ceii de Dumnezeu înălţatei Domnii a prea Luminatului şi înălţatului Domnului nostru Io Constantin Nicolae Voevod. Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala prea sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Ştefan. În sfânta Mitropolie în Bucureşti. La anul de la zidirea Lumii leat 7240, iară de la întruparea Domnului 1732. De cucernicul între preoţi Popa Stoica Iacovici Tipograful.