• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Carnet de identitate - Tipografia „Bucovina” I.E. Torouţiu, Bucureşti. Legitimaţie de membru al Academiei Române aparţinând lui George Enescu

Carnet de identitate - Tipografia „Bucovina” I.E. Torouţiu, Bucureşti; Legitimaţie de membru al Academiei Române aparţinând lui George Enescu - Muzeul Naţional "George Enescu" - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2550/12.07.2018 - Fond)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Documente
Nr. inventar / Accession number
5495
Tip / Type
Carnet de identitate
Autor/Emitent / Author/Issuer
Tipografia „Bucovina” I.E. Torouţiu, Bucureşti
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Legitimaţie de membru al Academiei Române aparţinând lui George Enescu
Material
Carton; hârtie
Tehnică / Technique
Tipărire; manuscris
Dimensiuni / Dimensions
L: 11,8 cm; La: 8 cm
Datare / Dating
13 iulie 1946
Fişă întocmită de / Record made by
Lancuzov, Mihaiu
Ordin de clasare / Listing order
2550/12.07.2018 - Fond
Poziţia 2
Descriere / Description
 
Carnet de identitate (legitimaţie) de membru al Academiei Române aparţinând lui George Enescu. În interior pe pagina a doua se află fotografia titularului, cu ştampila Academiei. Pe pagina a treia este scris „Legitimaţie". Aici sunt rubrici tipărite, completate cu scris de mână, din care reiese că acest document aparţine lui George Enescu şi a fost emis la 13 iulie 1946. În josul paginii se află ştampila şi semnătura Preşedintelui Academiei Andrei Rădulescu şi semnătura secretarului general.