• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Rezidenţa Generală a Franţei în Tunis. Brevet prin care regele Tunisiei Ahmed Pacha-Bey îl decoreză pe George Enescu cu Ordinul „Nichan Iftikhar”, în grad de Comandor

Rezidenţa Generală a Franţei în Tunis; Brevet prin care regele Tunisiei Ahmed Pacha-Bey îl decoreză pe George Enescu cu Ordinul „Nichan Iftikhar”, în grad de Comandor - Muzeul Naţional „George Enescu” (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2850/31.12.2015 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Documente
Nr. inventar / Accession number
5555
Tip / Type
Brevet
Autor/Emitent / Author/Issuer
Rezidenţa Generală a Franţei în Tunis
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Brevet prin care regele Tunisiei Ahmed Pacha-Bey îl decoreză pe George Enescu cu Ordinul „Nichan Iftikhar”, în grad de Comandor
Material
Carton
Tehnică / Technique
Tipărire, scris de mână
Dimensiuni / Dimensions
L: 323 mm; l: 215 mm
Datare / Dating
28 februarie 1930
Fişă întocmită de / Record made by
Mihaiu Lancuzov
Ordin de clasare / Listing order
2850/31.12.2015 - Tezaur
Poziţia 1
Descriere / Description
 
Brevet prin care regele Tunisiei Ahmed Pacha - Bey îl decorează la 28 februarie 1930 pe George Enescu cu Ordinul „Nichan Iftikhar” (Ordinul Gloriei) în grad de Comandor. Regele Tunisiei (care în acea perioadă era sub protectorat francez) a decis acordarea distincţiei, în urma propunerii ministrului Afacerilor Externe. Recomandarea făcută sublinia „nobilele calităţi” ale lui George Enescu „artist violonist, compozitor, membru al Institutului”. Redactat în franceză textul este tipărit, iar datele personalizate sunt completate cu scris de mână. Documentul este contrasemnat de Khelil Bouhageb. Brevetul a fost tradus şi legalizat de M. Simoni prim Dragoman al Rezidenţei Generale, la 3 martie 1930. Are semnătura olografă a ministrului Plenipotenţiar Delegat al Rezidenţei Generale şi a primului Dragoman. În partea dreaptă jos, este aplicată ştampila rotundă a Rezidenţei Generale a Franţei în Tunis. Textul este pe prima pagină, celelalte trei pagini fiind albe. Ordinul „Nichan Iftikhar” a fost instituit de Ahmed I Bey în deceniul patru al secolului XIX. El se acorda ca recompensă pentru serviciile civile şi militare ale rezidenţilor tunisieni şi străini. A fost decernat până la abolirea monarhiei husseinite în anul 1957. A fost pliat în două.