• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Ministerul Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor. Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I” conferit lui George Enescu

Ministerul Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor; Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I” conferit lui George Enescu - Muzeul Naţional „George Enescu” (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2850/31.12.2015 - Fond)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Documente
Nr. inventar / Accession number
5546
Tip / Type
Brevet
Autor/Emitent / Author/Issuer
Ministerul Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I” conferit lui George Enescu
Material
Carton
Tehnică / Technique
Tipărire, scris de mână
Dimensiuni / Dimensions
L: 292 mm; l: 234 mm
Datare / Dating
1 ianuarie 1906
Fişă întocmită de / Record made by
Mihaiu Lancuzov
Ordin de clasare / Listing order
2850/31.12.2015 - Fond
Poziţia 2
Descriere / Description
 
Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I” conferit violonistului George Enescu, cu ocazia aniversării la 10 mai 1906 a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Brevetul a fost acordat conform Decretului Regal nr. 5384 din 28 decembrie 1905 publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 1 ianuarie 1906. El a fost înmânat titularului de mareşalul Curţii Regale. Textul este tipărit, iar datele personalizate sunt completate cu scris de mână. În partea dreaptă jos se află ştampila Ministerului Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor cu semnătura olografă a unui director, iar în partea stângă este semnătura olografă a generalului Priboianu, mareşal al Curţii regale. Brevetul are chenar cu motive geometrice. A fost tipărit la „Imprimeria Statului”. A fost pliat în patru.