• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Podoabă. Brăţară

Podoabă; Brăţară - Muzeul Judeţean Argeş - PITEŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2259/17.05.2007 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Arheologie
Nr. inventar / Accession number
1028
Tip / Type
Podoabă
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Brăţară
Tezaur / Ansamblu / Repertory / Ensemble
Tez. de la Bălăneşti
Epoca/Perioada / Epoch/Period
La Tène
Etnia/Cultura / Ethnic Group/Culture
Geto-dacică
Material
Argint
Tehnică / Technique
Batere
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Argint; batere; îndoire; ştanţare; aurire
Dimensiuni / Dimensions
DM: 125
Greutate / Weight
4
Datare / Dating
Sec. I î.Hr.
Loc de descoperire / Discovery area
Jud. Olt, Com. Mărunţei, Bălăneşti, La izvor
Fişă întocmită de / Record made by
Măndescu, Dragoş
Ordin de clasare / Listing order
2259/17.05.2007 - Tezaur
Poziţia 32
Descriere / Description
 
Brăţară din bară de argint cu secţiune circulară, rulată (patru spire), cu capetele aplatizate prin batere, finalizate în forma unor protome zoomorfe (capete de şerpi sau de lupi, cu botul şi ochii redaţi în relief şi fruntea triunghiulară), şi decorate cu motive ornamentale ştanţate (palmete cu stilizări vegetale în formă de frunză, cu nervura centrală în relief - şase palmete la un capăt, şapte palmete la celălalt capăt). Uşoare urme de aurire pe zone ale palmetelor.