• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Carte - Neofit. Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. Cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca scriptură, din cea veche şi din cea nouă.

Carte - Neofit; Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. Cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca scriptură, din cea veche şi din cea nouă. - Biblioteca Academiei Române - filiala IAŞI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2558/12.09.2008 - Fond)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Biblioteca Academiei Române - filiala IAŞI
Domeniu / Domain
Carte veche şi manuscris
Nr. inventar / Accession number
000198
Tip / Type
Carte
Autor/Emitent / Author/Issuer
Neofit
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. Cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca scriptură, din cea veche şi din cea nouă.
Scoală / School
Tipografia Sfintei Mitropolii
Material
Hârtie
Dimensiuni / Dimensions
20 x 15 cm
Datare / Dating
1803
Fişă întocmită de / Record made by
Braunstein, Iancu
Ordin de clasare / Listing order
2558/12.09.2008 - Fond
Poziţia 48
Descriere / Description
 
Înfruntarea jidovilor asupra legii şi obiceiurilor lor. Cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca scriptură, din cea veche ăi din cea nouă. Acum întru acest chip tipărită, în zilele Prea Luminatului şi Prea Înălţatului Domnului nostru Alexandru Constantin Moruzi Voievod, întru a doua domnie a Mariei Sale în Moldavia/ Cu blagoslovenia şi cu toata cheltuiala Preaosfintiei sale chiriu chir Iacov, Mitropolit a toata Moldavia. În Iaşi, 1803: de ieromonahul chir Macarie, duhovnic Sfintei Mitropolii şi de Gherasem Ierodiacon, tipografi.