• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam)

Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam) - Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion"- TULCEA (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2412/01.07.2008 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Carte veche şi manuscris
Nr. inventar / Accession number
3
Tip / Type
Carte
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam)
Scoală / School
În Tipariul Domnesc. În Manastirea a Trei Sfetiteli. Iaşi
Material
Hârtie cu filigran "cal si calaret" dreapta
Dimensiuni / Dimensions
In folio (28 x 20 cm)
Datare / Dating
1643
Fişă întocmită de / Record made by
Manea, Lăcrămioara
Ordin de clasare / Listing order
2412/01.07.2008 - Tezaur
Poziţia 2
Descriere / Description
 
Carte Românească//de învăţătură Dumenecele//preste an şi la praznice împărăte//şti şi la svânţi Mari.//Cu zisa şi toată cheltuiala//lui Vasilie Voivodul.//şi domnul ţarai Mol[dovei]. Din multe//scripturi tălmăcită//Din limba sloveniască pre limba Romeniască//De Varlaam Mitropolitul// de Ţara Moldovei.//În Tipariul Domnesc. În Mănăstirea//a Trei Săfetiîteli în Iaşi. De la Hs. 1643.