Type:
cruce
Title/Subtype:
cruce de procesiune
Author/Issuer:
Moesiu, Gligorie (atribuit)
Description:

Braţul vertical al crucii se termină în partea de jos cu un bulb poliedric decorat cu un motiv vegetal stilizat realizat din filigran şi din motiv perlat. Mânerul crucii faţetat (hexagonal în secţiune) este decorat la jumătatea sa de o împletitură în trei dintr-o bandă lată de cca. 1 cm lăţime compusă din şase şiruri de sârmă de argint răsucită. Pe cele şase laturi ale piciorului crucii este dispusă inscripţia de danie, în limba slavă veche, cu frumoase litere executate prin cizelare şi gravare; ea conţine şi anul execuţiei crucii - 1624, numele comanditarului - Anastasie Crimca şi numele mănăstirii Dragomirna, unde este donată. Braţul vertical al crucii este întretăiat de două braţe orizontale, crucea terminându-se în partea inferioară, spre mâner, cu două medalioane ovale în formă de lacrimă, dispuse pe verticală. Crucea este sculptată pe ambele feţe şi pe cant cu scene din Noul Testament ilustrând momente din viaţa lui Iisus Hristos şi a Maicii Domnului, precum şi scene din Vechiul Testament. Pe o faţă a crucii, în câmpuri dreptunghiulare, sunt redate scene sub câte o arcadă în formă de acoladă ce se sprijină pe colonete decorate în torsadă: Naşterea Fecioarei, Naşterea Domnului şi închinarea magilor, Botezul, Buna Vestire, Cina de la Caana Galilei, Întâmpinarea Domnului, Vindecarea orbului, Învierea lui Lazăr, Duminica Floriilor, maica Domnului a Întrupării (în medalion), Scara lui Ioan Sinaitul; pe cealaltă faţă sunt redate scenele: Cina Cea de Taină, Răstignirea, Învierea, Plângerea, Necredinţa lui Toma, Adormirea Maicii Domnului, Pogorârea Sf. Duh, Înălţarea Domnului, soborul Sf. Apostoli, scenă lipsă, Scene din Acatistul Maicii Domnului (în medalion). Pe un cant apar scenele: Jertfa lui Avraam, Cei trei tineri, Ev. Marcu şi Ioan, Daniel în groapa leilor, iar pe celălalt cant: Cina de la Mamvri, Căderea îngerilor, Ev, Luca şi Matei.


Domain
Artă decorativă
Dating
7132, iulie, 5 (1624)
School
Atelier moldovenesc
Discovery area
Dragomirna
Material/Technique (text)
lemn de cedru sculptat, ferecat în argint, turnat, cizelat, gravat, aurit
Record made by
Dobjanschi, Ana
Record verified by
Dobjanschi, Ana
Accession number
207/611
Listing order
2017/22.01.2009 - Tezaur; Position 1