Type:
Carte veche
Title:
Mineiul luna lui Ianuarie, carea s-au tipărit acum întâiu rumâneaște în zilele Prea Luminatului Domn Io Alexandru Ipsilanti Voievod
Author/Issuer:
cu blagoslovenia Preasfințitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Chesarie, episcopul Râmnicului

Owner
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași
Domain
Carte veche și manuscris
Dating
La anul dela Hristos 1779
Publishing/Printing house
În Sfânta Episcopie / De popa Costandin tipograful Râm(niceanul) și de popa Costandin Mihailovici tipograf; Anatolie și Rafail
Material
hârtie manufacturată cu linii de apă și filigran
Dimensions
in folio (29 x 20 cm)
Record made by
Valică MIHULEAC
Record verified by
Elena CHIABURU
Accession number
000018
Listing order
3319/09.09.2022 - Fond; Position 16 Download PDF