Type:
tetradrahmă
Title/Subtype:
tetradrahmă Filip al II-lea de tip Aninoasa Dobreşti
Averse description:

Capul lui Zeus complet stilizat şi schematizat, forma şi trăsăturile lui au fost abandonate. Părul este redat prin două liniuţe rămase parţial în afara flanului, sprijinite pe o linie orizontală, iar cununa din două şiruri de globule paralele; sub acestea apar patru ovale dispuse diferit şi o linie oblică, puţin curbată; dedesubt, câmp liber.

Reverse description:

Călăreţ cu calul la trap spre dr., foarte mult schematizat. Călăreţul are capul globular, cu o proeminenţă în faţă ca un bot de câine şi cu două linii ale părului în spate; corpul este triunghiular şi piciorul coboară sub pântecele calului. Calul are unul din picioarele din faţă ridicat, redat printr-o linie frântă; celălalt picior din faţă este unit cu unul din spate printr-o linie orizontală cu trei globule; la picioarele din urmă se văd şi copitele triunghiulare. Capul calului este asemănător unui cap de pasăre cu ciocul lat (raţă-gâscă), tăiat de două linii paralele şi oblice; coama apare cu un şir de globule, iar coada dintr-o linie dublă, arcuită.


Owner *at the time of listing
Domain
Numismatică
Dating
Jumătatea secolului I a.Chr
School
Necunoscut, probabil în Oltenia
Repertory / Ensemble
Tez. Dobreşti, 1911
Discovery area
jud. Dolj, com. Dobreşti, Murta-Dobreşti, Pârâu Murta, afluent al Jiului
Material
argint
Technique
batere
Weight
9,09
Record made by
Rădulescu, Toma
Record verified by
Rădulescu, Toma
Accession number
I 3387-3
Listing order
2008/19.01.2009 - Tezaur; Position 4 Download PDF