• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

icoană. Adormirea Maicii Domnului

icoană; Adormirea Maicii Domnului - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar” - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2171/14.04.2010 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Etnografie
Nr. inventar / Accession number
532
Tip / Type
icoană
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Adormirea Maicii Domnului
Etnia/Cultura / Ethnic Group/Culture
români
Material/Tehnică (text)/ Material/Technique (text)
Glajă (sticlă trasă la mână); culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn. Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica “în oglindă”; contururi trase cu pensula după izvod; pi
Datare / Dating
2/2 sec. XIX
Fişă întocmită de / Record made by
Mirescu, Corneliu
Ordin de clasare / Listing order
2171/14.04.2010 - Tezaur
Poziţia 8
Descriere / Description
 
Piesă alcătuită din icoana propriu-zisă, ramă şi dos la ramă. În versiune iconarilor din Ţara Oltului, această scenă se desfăşoară pe lăţimea sticlei. Iisus este culcat pe linţoliu, cu ochii închişi are aureolă crucigeră cu însemnele specifice. Scena este străjuită de Crucea răstignirii cu suliţa şi buretele. Scena iconografică este diferită de prescripţiile din erminii prin aceea că Iisus nu apare în mandorlă ci numai bust flancat de doi îngeri şi de două biserici. Iisus cu sufletul mamei sale sub forma unui prunc în braţe, împreună cu cei 12 apostoli sunt aşezaţi asemănător ca la cina cea de taină, împrejurul catafalcului. Suprafeţele de dimensiuni mari, pictate în tente plate, au necesitat o ornamentare excesivă a fondului: puzderie de flori din puncte, flori mari şi frunze, supradimensionate. Scena este încadrată de două borduri orizontale din linii paralele, semicercuri în lanţ, x-uri şi flori mari. Cromatica: cărămiziu, bleu – fondul; galben, alb, cafeniu, maron, roşu, negru, auriu, albastru, gri.