• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

document. Cartea de condoleanţe de la funeraliile lui Al.I. Cuza

document; Cartea de condoleanţe de la funeraliile lui Al.I. Cuza - Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2428/19.07.2007 - Tezaur)

Deţinător / Owner *
* la data clasării / at the time of listing
Domeniu / Domain
Documente
Nr. inventar / Accession number
19000471
Tip / Type
document
Titlu/Subtip / Title/Subtype
Cartea de condoleanţe de la funeraliile lui Al.I. Cuza
Material
hârtie
Tehnică / Technique
manuscris; l. română
Dimensiuni / Dimensions
L: 34 cm; LA: 24 cm; GR: 1,cm
Datare / Dating
Mai-iunie 1873
Fişă întocmită de / Record made by
Neagu, Viorica
Ordin de clasare / Listing order
2428/19.07.2007 - Tezaur
Poziţia 63
Descriere / Description
 
Copertele I şi IV sunt acoperite de catifea neagră. Coperta I prezintă ornamente metalice aplicate pe catifea, respectiv chenare cu elemente fitomorfe şi avimorfe. În mijlocul copertei apare un cartuş oval, iar în interior, iniţialele principelui, „A J C”, surmontate de o coroană. Dedesubt este un medalion oval, metalic, pe care este gravată data de 8 MAI 1873. Coperta II are forzaţ de hârtie. Volumul se deschide cu o scrisoare a preşedintelui Comitetului de funeralii, D. Gusti, adresată Elenei Cuza. Aceasta e datată 29 mai 1873 (Iaşi). Prima filă a „albumului de doliu”, cum îl numeşte D. Gusti, este dedicată tot soţiei principelui Cuza şi exprimă dorinţa de a include cartea în actele familiei, ca un semn de respect faţă de amintirea „ilustrului şi marelui om… DOMNITORUL NOSTRU”. E datată 20 iunie 1873 şi semnată tot de D. Gusti. De la pagina 2 până la pagina 40 apar semnături ale celor care au putut veni la Ruginoasa pentru tristul eveniment: prieteni, înalţi funcţionari, clerici, militari, ţărani împroprietăriţi (toţi repartizaţi pe districte: Iaşi, Botoşani, Dorohoi, Neamţ, Roman, Bacău, Galaţi). Menţionăm câteva semnături olografe: Vasile Alecsandri, D. Gusti, general Ioan Duca, Iancu Rosetti, Mihail Jora, Jean Eraclide (deputat de Roman), Grigore Cobălcescu, Petru Poni.