Tip:
Carte veche
Titlu:
Mineiul Luna lui Septembrie carele mai întâiu s-au fost tipărit tălmăcit prin nevoințele Prea Osfințiților episcopi ai Râmnicului Chesarie și Filaret
Autor:
Iară acum a doua oară după izvodul cel adevărat al Mineiului celui Mare dat la tipariu în zilele prea înălțatului împărat ... Franțisc al doilea, cu blagoslovenia Exelențiii sale preaosfințitului... Stefan Statimirovici... Mitropolitul... Din Carloveț

Deţinător * la data clasării
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași
Domeniu
Carte veche și manuscris
Datare
La anul dela Hristos 1804
Școală
în Crăiasca Tipografie a Universității din Peșta
Material
hârtie manufacturată
Dimensiuni
In folio (38 x 24 cm)
Fișă întocmită de
Valică Mihuleac
Fişă verificată de
Elena CHIABURU
Nr. inventar
000227
Ordin de clasare
3319/09.09.2022 - Fond; Poziţia 76 Descarca PDF