Tip:
carte veche
Titlu:
[Minei luna lui Martie, carea s-au tipărit acum întâiu rumâneaște în zilele Prea Luminatului Domn Io Alexandru Ipsilant Voievod]
Autor:
[Cu blagosloveniia Preasfințitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Chesarie, episcopul Râmnicului]

Deţinător * la data clasării
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iași
Domeniu
Carte veche și manuscris
Datare
[La anul de la H(risto)s 1779]
Școală
[În Sfânta Episcopie] / [De popa Costandin tipograful Râm[nicului] și de popa Costandin Mihailovici tip[ograf]]
Material
hârtie manufacturată cu linii de apă și filigran
Dimensiuni
in folio (30,5 x 21 cm)
Fișă întocmită de
Valică Mihuleac
Fişă verificată de
Elena CHIABURU
Nr. inventar
000025
Ordin de clasare
3319/09.09.2022 - Fond; Poziţia 23 Descarca PDF