Tip:
armă
Titlu:
Buzduganul Regelui Ferdinand I al României
Autor:
Petrescu, Costin
Descriere:

Buzduganul are un mâner tubular din argint şi aur, care îmbracă un schelet din fier. În partea superioară a mânerului este profilat un mic tambur din aur, cu ornamente vegetale, unele emailate cu alb şi albastru, intercalate cu spineli mari, în casete dreptunghiulare, şi un anou dreptunghiular în capăt. Deasupra are un inel torsionat din argint, urmat de un decor vegetal, incizat din aur şi email alb-albastru. În următorul registru, între două inele profilate, din aur, cu motive decorative traforate, ce încadrează spineli fixaţi în şatoane circulare, se află gravată în argint inscripţia „1916-1919". Urmează o zonă de argint, care are aplicată o bandă spiralată din aur, pe care sunt motive vegetale traforate, emailate alb şi albastru. Între spaţiile spiralelor este gravată inscripţia: „M.S. REGELUI FERDINAND AL TUTUROR ROMÂNILOR. DĂRUIT ACEST BUZDUGAN SPRE POMENIREA RĂZBOIULUI PURTAT DE LA 1916 PÂNĂ LA 1919 PENTRU DEZROBIREA ŞI UNIREA ÎNTREGULUI NEAM ROMÂNESC". În partea superioară a inscripţiei este un tambur din argint, pe care sunt incizate numele provinciilor româneşti unite: Basarabia, România, Ţara Ardealului, Bucovina. Pe acest tambur, patru femei în costume populare specifice fiecărei provincii româneşti susţin un glob de aur ajurat, pe care sunt fixate opt bare din fier, arcuite în relief, având fiecare câte trei ghinturi piramidale. Pe o bară este incizată inscripţia: „PROIECT DE COSTIN PETRESCU", iar pe alta este inscripţia: „EXECUTAT DE CASA RENE BOIVIN. 27 RUE DES PYRAMIDE". Globul este din foaie de aur, ajurată cu motive florale şi geometrice. La mijlocul distanţei dintre două bare este traforată litera „F", având încastrate cinci perle şi, deasupra, câte o coroană traforată. Deasupra globului este un cap de acvilă din aur cu o cruce în cioc. Buzduganul a fost plătit prin subscripţie publică. Regele Ferdinand I l-a primit pe 10 mai 1920. Se detaşează în trei părţi.


Domeniu
Istorie
Datare
1920
Școală
Casa Rene Boivin
Material
fier; aur; argint; spineli; perle; email
Material/Tehnică (text)
fier, aur, argint, spineli, perle, email, turnare, ştanţare, cizelare, gravare, şlefuire
Tehnică
turnare; ştanţare; cizelare; gravare; şlefuire
Dimensiuni
D max.: 105 mm; D min.: 29 mm
Greutate
2290 g
Fișă întocmită de
Tomescu, Dorina
Nr. inventar
37420
Ordin de clasare
2511/28.01.2003 - Tezaur; Poziţia 53 Descarca PDF