• Baze de date online:
  • Arheologie
  • Etnografie
  • Monumente
  • Muzee
  • Carte
  • Arte interpretative

Căutare rapidă
Fast search

Institutul Naţional al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Mobil, Imaterial și Digital (fost cIMeC) Institutul Naţional al Patrimoniului

Număr de bunuri clasate: 73.119
Data ultimei modificări: 11.05.2021
Lista completă (sortată invers cronologic după data actualizării) - cu posibilităţi de sortare şi căutare rapidă
Full list (sorted in reverse chronological order of updating) - with sort and search facilities

Notă:Pentru selectare multiplă folosiţi tastele 'Shift' (selecţii succesive) sau 'Ctrl' (selecţii discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecţie!
Note:For multiple selection, please use 'Shift' or 'Ctrl'. You can search on one criterion at a time!

Legătură la pagină similară:
43.439 fişe, contribuţii din partea României la Europeana.eu / 43.439 files, as contribution to Europeana.eu from CIMEC

Filtru pe tema/ thematic selection:
Constantin Brâncuși (23)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Pomicultura şi viticultura / Fruit and Vine Processing (22)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Sf. Gheorghe - icoane / St. George - Icons (47)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Unirea Principatelor române / Union of Romanian Principalities (23)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Mihai Eminescu (87)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Sfântul Nicolae - icoane / Saint Nicholas (60)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Regalitatea în România / Royal Family in Romania (43)

Filtru pe tema/ thematic selection:
Învierea Domnului - icoane / The Resurrection of Jesus Christ (13)

Filtraţi înregistrările după categoria juridică de clasare / Filter the records by classification
TOTAL (73119)
Tezaur (35372)
Fond (37747)
Selectaţi după Deţinător / Select the Owner *


* la data clasării / at the time of classification
Selectaţi după Judeţul Deţinătorului / Select the Owner' County*


* la data clasării / at the time of classification
Selectaţi după Domeniu / Select the Domain
Selectaţi după Autor / Emitent
Select the Author / Issuer
Selectaţi după Tip categorial / Select the Category type
Selectaţi după Ordin de clasare / Select the Listing order